Analyses

Büyük Güçlerin Kapışmasında Hayatta Kalmak

March 17, 2022
by Haşim Tekineş, published on 17 March 2022
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali büyük güçler arasında son yıllarda artan rekabetin nerelere varabileceğini çok açık bir şekilde herkese göstermiş oldu. Y kuşağının tarih kitaplarından okuduğu felaket senaryolarının günümüzde de pekâlâ yaşanabileceğini görmüş olduk.

A Foreign Ministry without Ears, Tongues and Eyes

January 17, 2022
by Ömer Güler, published on 17 January 2022
The adventurist foreign policy of President Erdoğan has long been criticized by the pundits. No doubt that his reckless and unpredictable character has plunged Turkey deeper into many foreign policy crises. However, putting all the blame on Erdoğan for the epic failure in Turkish foreign policy is misleading. One must investigate the structural and long-lasting problems of the Turkish Foreign Ministry to better understand the reasons of this failure.

‘ÜSTÜNLER’İN ÖFKESİ'

December 20, 2021
by Muhammed Sevim, published on 20 December 2021
Türkiye’de Kemalist ve/veya Ulusalcı olarak tanımlanan ve kendilerini ülkenin kurucusu ve yegane sahibi olarak nitelendiren insanlar, bugüne kadar yapageldikleri Batılılaşma vurgusuna rağmen demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve eşitlik gibi kavramları bir türlü içselleştiremediler ve bunlara yönelik diğer gruplardan gelen talepleri de görmezden geldiler.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA 2010 SONRASI NELER YAŞANDI?

October 27, 2021
by Bahadır Gülle, published on 27 October 2021
Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz’un ardından en yüksek oranda tasfiyenin yaşandığı kurumlardan biri oldu. Kariyer diplomatların yaklaşık dörtte biri ihraç edildi. İhraç edilenlerin çok büyük kısmı 2010 yılından sonra bakanlığa giren genç diplomatlardan oluşuyordu. 2010 gerçekten de Dışişleri’nin kurumsal yapısında köklü bir dönüşüm olarak nitelenebilecek önemli değişikliklerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Dışişleri’nin yakın geçmişini anlayabilmek için bu değişiklikleri ve sonuçlarını anlamak kilit öneme sahiptir.

The EU-Turkey Statement and the Evaluation of the Refugee “Deal”

September 9, 2021
by Muhammed Sevim, published on September 9, 2021
Along with the “Arab Spring” that broke out at the end of 2010 and the escalation of the civil war in Syria after 2011, the countries in the region, notably Turkey, and Europe faced an unprecedented influx of migration, resulting in a refugee crisis in the EU in 2015.

The Rapprochement Between Turkey and Egypt: The Reasons and Possible Outcomes

April 25, 2021
by Mustafa Enes Esen, published on 25 April, 2021
The rapprochement efforts between Turkey and Egypt are not just important for these two countries. They have also imminent consequences for Libya and the Brotherhood. An agreement between Turkey and Egypt would boost the chances of the viability of Libya’s unity government.

The Legitimacy Issue in Turkey’s Military Interventions in Syria and Libya

February 17, 2021
by Mustafa Enes Esen, published on 17 February 2021
To justify its military operations in Syria, Turkey has referred to self-defense and counterterrorism, and vaguely invoked humanitarian intervention and responsibility to protect civilians. In Libya, however, Turkey invoked UN resolutions and bilateral security agreements for its operations.