Yasir Gökçe

Yasir Gökçe

Opinions

Videos

Uluslararası Hukuk Boyutuyla Karabağ'da Yaşanan Azeri-Ermeni Silahlı Çatışmaları (1. Bölüm)

October 24, 2020
by Yasir Gökçe and Mehmet Bozkaya, published on October 24, 2020
Bu yayınımızda, uluslararası hukuk uzmanı eski diplomatlar Yasir Gökçe ve Mehmet Bozkaya Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan silahlı çatışmayı uluslararası hukuk boyutuyla ele aldılar.

Uluslararası Hukuk Boyutuyla Karabağ'da Yaşanan Azeri-Ermeni Silahlı Çatışmaları (2. Bölüm)

October 24, 2020
by Yasir Gökçe and Mehmet Bozkaya, published on October 24, 2020
Bu yayınımızda, uluslararası hukuk uzmanı eski diplomatlar Yasir Gökçe ve Mehmet Bozkaya Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan silahlı çatışmayı uluslararası hukuk boyutuyla ele aldılar.

Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Meşru Mu?

March 28, 2022
by Yasir Gökçe, published on 28 March 2022
instituDE üyesi ve uluslarararası hukuk uzmanı Dr. Yasir Gökçe Rusya'nın Ukraya'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuk kurallarına uygun olup olmadığını ele aldı.

Dünya ve Avrupa Mahkemelerine Karşılaştırmalı Bakış

April 13, 2022
by Yasir Gökçe, published on 13 April 2022
instituDE üyesi ve uluslararası hukuk uzmanı Dr. Yasir Gökçe Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni çeşitli yönleriyle karşılaştırmalı olarak anlattı.

Bir Uzmanın Gözünden Bilgi Güvenliği ve Veri Mahremiyeti

May 9, 2022
by Yasir Gökçe, published on 9 May 2022
instituDE üyesi ve bilgi güvenliği uzmanı Dr. Yasir Gökçe bilgi güvenliği ile kişisel verilerin mahremiyetinin nasıl korunabileceğine dair esasları anlattı.

Podcasts

Publications

Analyses

No items found.