HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Hakkındaki Hapis Cezasının Yargıtay Tarafından Onanmasına İlişkin instituDE Basın Açıklaması

by instituDE, published on the February 21, 2021

HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezasının  Yargıtay tarafından onanması karşısında şoke olduk. Sözkonusu karar, ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçu sebebiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini hukuka uygun bulmuştur. Bu hükmün Sayın Gergerlioğlu’nun ifade özgürlüğüne keyfi bir müdahale oluşturduğu ve adil yargılanma ilkeleri ile yasama dokunulmazlıklarını ihlal ettiği açıktır.

Sayın Gergerlioğlu aleyhindeki ceza hükmü T24 haber sitesinde yayınlanmış ve halen erişilebilir olan bir haberin sosyal medyada paylaşılması nedeniyle verilmiştir. Yargının terör propagandası olarak görmediği bir haberin paylaşılmasının suç addedilerek, bir milletvekili ve duyarlı bir insan hakları savunucusuna ceza verme gerekçesi olarak görülmesi bir hukuk garabetidir. Ayrıca, iktidara muhalif olanların terörist ilan edilmesinin, Türk hükümetinin ülkedeki eleştirel sesleri kısmak için uzun süredir uygulayageldiği bir yöntem olduğu herkesin malumudur.

Sayın Gergerlioğlu hayatını insan hakları savunuculuğuna adamış, insan hakları ihlali mağdurlarıyla dayanışma içinde hareket eden ve mağdurların kimliği ve ideolojisine bakmaksızın tüm zulümlere karşı çıkan, geçmişten bugüne bu konudaki sicili kamuoyunca iyi bilinen bir isimdir. Bu uğurda yorulmadan sarfettiği çabaları hem Türkiye'de hem de dünyada büyük takdirle karşılanmaktadır. İşkence, zorla kaybetme, çıplak arama, hapishanelerdeki sayısız hak ihlalleri dahil, normal şartlarda üzerinin örtülmesi kuvvetle muhtemel olan birçok insan hakları ihlali vakasının açığa çıkarılmasını sağlamıştır. instituDE üyeleri olarak bizler de 2019 yılında Ankara Emniyetinde eski diplomat meslektaşlarımızın işkenceye uğramasını kamuoyuna duyurması sebebiyle kendisine özellikle şükran borçluyuz. Bu vakaların çoğunda, Sayın Gergerlioğlu’nun gayretleri yaşatılan eziyetlerin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştır.

AKP hükümetinin Sayın Gergerlioğlu’nu, son yıllarda işledikleri ağır insan hakları ihlallerinin üzerinin kapatılmasına engel olarak gördükleri bilinmektedir. Bu çerçevede, Türk hükümet yetkilileri son dönemde Sayın Gergerlioğlu’na daha da sert bir şekilde yüklenmeye başlamıştı. Özellikle gözaltındakilere çıplak arama yapılması uygulamasının ortaya çıkarılmasını sağlayan ve bu vesileyle Türkiye’nin dört bir yanından her türlü dünya görüşünden sayısız kadının kendi uğradıkları çıplak arama vakalarını anlatarak kamuoyuna mal etmelerinin önünü açan aktivizmi sebebiyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sayın Gergerlioğlu aleyhinde işlem başlatmaları yönünde yargı mercilerine apaçık talimat vermişti. Keza AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Sayın Gergerlioğlu’nu aynı sebeple Meclis’i terörize etmekle suçlamıştı. Bu itibarla, bahsekonu yargı kararı, hükümetin halen eleştirel ses yükseltebilenlere ve insan hakları savunucularına karşı yargı erkini nasıl silah olarak kullanmakta olduğunun yeni bir ispatıdır.

Sayın Gergerlioğlu çağımızda vicdanı temsil etmektedir ve bu davada kesinlikle suçsuzdur.

Bu vesileyle uluslararası toplumu,  Sayın Gergerlioğlu ile dayanışma göstermeye ve hükümete insan hakları ihlallerinden kaçınma ve mevcut ihlalleri durdurma konusunda ısrarda bulunmaya davet ediyoruz.